Werken na kanker, dit boek is bedoeld voor kankerpatiŽnten die na behandeling weer willen werken of die tijdens de behandeling aan het werk willen blijven. Dit boek wordt gesteund door de Nederlandse Federatie van KankerpatiŽntenorganisaties NFK.
AAN HET WERK

In het derde hoofdstuk van Werken na kanker wordt bekeken wanneer en hoe een kankerpatiënt het best weer kan gaan werken. Van belang is een terugkeerplan met een gestage opbouw in tijd en werkzaamheden. Veel ex-kankerpatiënten hebben last van vermoeidheid, lichamelijke klachten, verwerkingsproblemen en psychosociale problemen. Nog sterker als tijdens de ziekte is de houding van werkgever, leidinggevende en collega’s bepalend voor een succesvolle terugkeer. De werkgever is verplicht zo nodig de werkplek of het werk aan te passen. De werknemer doet er goed aan zich te laten begeleiden door de bedrijfsarts of een reïntegratiedeskundige – mits die laatste ervaring heeft met kankerpatiënten. In de praktijk blijkt dat de artsen die betrokken zijn bij een kankerpatiënt, te weten de bedrijfsarts, de huisarts en de specialist, weinig samenwerken.naar boven

email: Maria Hendriks Copyright © 2011 Ontwerp en realisatie:Han Hendriks  Aan & Uitleg