Werken na kanker, dit boek is bedoeld voor kankerpatiŽnten die na behandeling weer willen werken of die tijdens de behandeling aan het werk willen blijven. Dit boek wordt gesteund door de Nederlandse Federatie van KankerpatiŽntenorganisaties NFK.
ZELFSTANDIGEN

Hoofdstuk zes van Werken na kanker handelt over de zelfstandige. Zelfstandigen of zzp’ers moeten financieel voor zichzelf zorgen; er zijn voor hen geen collectieve regelingen. Zestig procent van de zelfstandigen heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wel zijn er voor zzp’ers die geen inkomsten hebben drie regelingen voor een uitkering – uiteraard met strikte voorwaarden.
De zelfstandige die kanker heeft zal er rekening mee moeten houden dat bijwerkingen van de behandeling soms pas later optreden. Revalidatie tijdens of direct na de behandeling en langzaam weer gaan werken, vormen een onderdeel van het herstelproces.

Voor de zelfstandige is er geen budget voor een reïntegratiebureau – op enkele uitzonderingen na. Een zelfstandige ex-kankerpatiënt doet er goed aan voor zichzelf een reïntegratieplan en een stappenplan te maken en zich eraan te houden.


naar boven

email: Maria Hendriks Copyright © 2011 Ontwerp en realisatie:Han Hendriks  Aan & Uitleg